Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

                                 

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

                

      DEPARTAMENTUL DE DREPT

Despre Noi                                   

Misiune

Departamentul de Drept asigură prin personalul său didactic pregătirea tuturor studenţilor Academiei de Studii Economice, a majorităţii masteranzilor şi a doctoranzilor în domeniul cunoaşterii fenomenului şi procesului juridic. Atingerea misiunii se va realiza prin: promovarea unui corp profesional valoros, caracterizat printr-o înaltă probitate morală; participarea la granturi, organizate instituţional prin competiţie şi cu mediul de afaceri.

Obiective fundamentale:

Departamentul de Drept contribuie, în mod direct, la pregătirea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, atât din punct de vedere educaţional, cât și al cercetării ştiinţifice.

Obiective derivate:

1. Menţinerea şi extinderea ponderii disciplinelor specifice în cadrul planurilor de învăţământ la toate ciclurile de pregătire; 
2. Promovarea cursurilor de pregătire postuniversitară de specializare şi de perfecţionare;
3. Crearea unor programe de master proprii în domeniile dreptului afacerilor, dreptului comerţului internaţional, dreptului muncii şi dreptului Uniunii Europene;
4. Promovarea unui spirit de echipă în realizarea obiectivelor departamentului.

Lista disciplinelor:

I. Licenţă:

Dreptul afacerilor; Drept societar; Dreptul Uniunii Europene; Drept constituţional şi instituţii politice; Drept administrativ; Elemente de drept civil; Dreptul muncii; Dreptul comerţului internaţional; Drept comercial.

II. Discipline predate în cadrul masteratelor organizate în A.S.E. – în limba română şi engleză

Drept profesional; Dreptul internaţional al afacerilor; Mediul legal al întreprinderii în Uniunea Europeană; Dreptul afacerilor; Introducere în dreptul marketingului; Reglementarea juridică a contractelor; Dreptul Uniunii Europene; Elemente de drept civil și fiscal; Protecţia juridică a consumatorului; Regimul juridic al proprietăţii intelectuale; Dreptul contractelor; Drept în asigurări; Dreptul comunitar al muncii; Drept şi drept fiscal; Drept bancar; Dreptul privat în mediul afacerilor, Drept comercial european, Dreptul și etica afacerilor, Drept internațional public.

III. Îndrumare doctorat

 In cadrul Academiei de Studii Economice funcționează Școala Doctorală - Drept 

IV.Postuniversitare:

          Regimul juridic al societăților din perspectiva Codului civil, Dreptul raporturilor de muncă,

             Cadrul juridic al raporturilor individuale de muncă

Director departament, 
Prof.univ.dr. Camelia Stoica – cameliastoica@cig.ase.ro